Coures

คอร์สสำหรับ ระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น

ทั้ง ภาคไทย (สามัญ) , English Program (EP) Gifted / IE / IEP
Up Grade
คอร์สที่สร้างความมั่นใจในการเรียนเนื้อหาในห้อง ดูแลการบ้าน ติวเพิ่มเกรด ติวฟิต สอบ Midterm และ Final
คณิตศาสตร์ (Math)
ภาษาอังกฤษ (English)
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาษาไทย (Thai)
สังคมศึกษา (Social Science)
ปรึกษา ทดลองเรียนฟรี สมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติม
Power Up
เตรียมสอบเข้า ม 1 และ ม 4 โรงเรียนชื่อดัง เพิ่มเทคนิคในการเรียนทำข้อสอบ จำลองสถานการณ์จริงในการทำข้อสอบ (Mock Exam) เพื่อนำข้อสอบมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และคุ้นเคยกับสนามสอบมากยิ่งขึ้น
คณิตศาสตร์ (Math)
ภาษาอังกฤษ (English)
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาษาไทย (Thai)
สังคมศึกษา (Social Science)
ปรึกษา ทดลองเรียนฟรี สมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติม
เตรียมสอบโอลิมปิกต่างๆ สอบแข่งขัน ระดับนานาชาติ เตรียมสอบชิงทุน
เตรียมสอบชิงทุน สอบแข่งขัน ระดับนานาชาติ ทุก สนาม เช่น SEMO, HKIMO, Kangaroo ปูพื้นเนื้อหา + ฟิตสมองตะลุยสอบ เพื่อเตรียมlสอบโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ปรึกษา ทดลองเรียนฟรี สมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติม